Εφόσον το Big Bang ήταν η επέκταση του σύμπαντος, θα μπορούσε να συμβεί η συστολή;

Εφόσον το Big Bang ήταν η επέκταση του σύμπαντος, θα μπορούσε να συμβεί η συστολή;