Η Πορτογαλία καταγράφει την έκτη μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στην ΕΕ μεταξύ των δύο πρώτων τριμήνων του έτους – Executive Digest

Η Πορτογαλία καταγράφει την έκτη μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στην ΕΕ μεταξύ των δύο πρώτων τριμήνων του έτους – Executive Digest

Σύμφωνα με μελέτη της Eurostat για τις ροές της αγοράς εργασίας στην ΕΕ, το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2021, 3,9 εκατομμύρια άνεργοι (24,2% του συνόλου των ανέργων το πρώτο τρίμηνο του 2021) βρήκαν εργασία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 8,8 εκατομμύρια (54,6%) παρέμειναν άνεργοι και 3,4 εκατομμύρια άνεργοι (21,2%) έγιναν οικονομικά ανενεργοί (δηλαδή, δεν απασχολούνταν, αλλά δεν το αναζητούσαν, επομένως δεν εμπίπτουν στον οικονομικό ορισμό της ανεργίας) Το

Από τη συνολική ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2021, 2,4 εκατομμύρια (1,2%) παρέμειναν σε αυτή τη θέση για τους επόμενους τρεις μήνες, ενώ 5,5 εκατομμύρια (2,8%) πέρασαν σε κατάσταση οικονομικής αδράνειας.

Από αυτούς που θεωρήθηκαν οικονομικά ανενεργοί το πρώτο τρίμηνο του 2021, 6 εκατομμύρια (4,9%) βρήκαν δουλειά τους επόμενους τρεις μήνες και 4,6 εκατομμύρια (3,8%) έμειναν άνεργοι.

Οι αλλαγές στο ποσοστό απασχόλησης το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2021 θα ποικίλλουν σε 27 χώρες μέλη.

a

Η Σλοβενία ​​(2,8 pp), η Ελλάδα (2,1 pp), το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο (αμφότερα με 1,5 pp) σημείωσαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Μόνο η Ρουμανία (-03pp) και η Εσθονία (-1,4pp) ανέφεραν μείωση των ποσοστών απασχόλησης στην ΕΕ μεταξύ των δύο τριμήνων. Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, η Πορτογαλία είναι η έκτη χώρα στην ΕΕ που επιτυγχάνει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην απασχόληση.

Πιστώσεις: Eurostat

READ  Το Shopping Metro Tukuruvi Festival φέρνει χώρες από όλο τον κόσμο στη Βόρεια Ζώνη με το Arts Do Mundo

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Vidcase