Μια μικρή και μεσαία ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης επιδιώκει την τεχνολογία για την αφαίρεση ετικετών από γυάλινα δοχεία

Μια μικρή και μεσαία ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης επιδιώκει την τεχνολογία για την αφαίρεση ετικετών από γυάλινα δοχεία

Μια ελληνική μικρομεσαία εταιρεία (ΜΜΕ), η οποία ανακυκλώνει τα στερεά απόβλητα, αναζητά μια τεχνολογία για την αφαίρεση ετικετών από γυάλινους περιέκτες.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης από το 1994. Συλλέγει και διαχειρίζεται στερεά απόβλητα για δήμους, μεγάλες εταιρείες κ.λπ. Η εταιρεία ασχολείται με τη διαλογή ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων σε χαρτί και γυαλί. Στοχεύει στην ανακύκλωση υλικών συσκευασίας, καθώς και στην προώθηση ανακυκλώσιμων υλικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως χαρτί, πλαστικά, μέταλλα κ.λπ.

Σύμφωνα με το τμήμα Επιχειρηματικών Ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων, η εταιρεία προτίθεται να συνάψει εμπορική συμφωνία με τεχνική βοήθεια.

Πώς να επικοινωνήσετε

Για περισσότερες πληροφορίες, αναζητήστε την αναφορά GR-2020-031 Εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία Εδώ.

a

Το δίκτυο Enterprise Europe είναι το δίκτυο υπηρεσιών για Βοηθώντας τις εταιρείες να καινοτομούν και να ανταγωνίζονται καλύτερα στον ευρωπαϊκό χώρο.

Περισσότερα από 500 σημεία αφής

Αποτελείται από περισσότερα από 500 σημεία επαφής, Διαδώθηκε σε 40 χώρες στην ΕυρώπηΤο δίκτυο προσφέρει μια σειρά αποκεντρωμένων και εγγύς υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη διαδικασία διεθνοποίησης και στην εύρεση στρατηγικών συνεργατών για την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους.

Στην Πορτογαλία, με επικεφαλής τον οργανισμό IAPMEI – Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία, το δίκτυο Enterprise Europe εκπροσωπείται από μια κοινοπραξία δώδεκα δημόσιων και διασυνδεδεμένων οντοτήτων, που διανέμονται περιφερειακά σε όλη την εθνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των αυτόνομων περιοχών των Αζορών και της Μαδέρας.

Τρέχουσα γεωργία και θάλασσα

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Vidcase