Οι ημερομηνίες υποβολής υπεύθυνης δήλωσης και πληρωμής αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Οι ημερομηνίες υποβολής υπεύθυνης δήλωσης και πληρωμής αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Υπουργείο Εργασίας
Και κοινωνικές υποθέσεις
γραφείο Τύπου
δελτίο τύπου
Αθήνα 06-11-2020

Νοέμβριος Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας: Ημερομηνίες Υποβολής Υπεύθυνης Άδειας και Πληρωμή Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού

Η διαδικασία που ισχύει για την υποβολή δηλώσεων υπεύθυνων για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας για τους εργαζομένους για κάθε μήνα αναφοράς προβλέπει την εφαρμογή τους από τις εταιρείες και τους υπαλλήλους κατά τον επόμενο μήνα του μήνα αναφοράς λόγω της διαφοράς στην αρχή και στο τέλος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας κατά τη διάρκεια του μήνα. Αλλά και για διαφορετικούς υπαλλήλους, οι συμβάσεις εργασίας τους ενδέχεται να ανασταλούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, για το μήνα Νοέμβριο, το Επηρεαζόμενες εταιρείες βάσει του KAD Θα παρέχει δεδομένα υπεύθυνα για την αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους υπαλλήλους της 11/15/2020 έως 7/12/2020. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα επιτρέπεται η σωστή επανάληψη των υπεύθυνων δεδομένων.

a

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι θα παρουσιάζουν υπεύθυνα δεδομένα την ίδια περίοδο, δηλαδή από 11/15/2020 έως 7/12/2020Σε περιπτώσεις όπου οι συμβάσεις εργασίας τους αναστέλλονται για πρώτη φορά, ανεξάρτητα από τον εργοδότη.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού των προαναφερθέντων εργαζομένων θα καταβληθεί σταδιακά μέχρι το τέλος του μήνα.

Ιδιαίτερα, Για κλειστές εταιρείες με έδρα το ΚΚΚ, για ένα μήνα Νοέμβριος, Σε αυτήν την περίπτωση, προκειμένου οι εργαζόμενοι να λάβουν το επίδομα ειδικού σκοπού εγκαίρως, τα δεδομένα που είναι υπεύθυνα για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους θα παρουσιαστούν από 15/11/2020 έως 11/24/2020. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα επιτρέπεται η σωστή επανάληψη των υπεύθυνων δεδομένων.

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι θα υποβάλουν υπεύθυνα δεδομένα την ίδια περίοδο που αναφέρεται παραπάνω, δηλαδή Από 11/15/2020 έως 11/24/2020Σε περιπτώσεις όπου οι συμβάσεις εργασίας τους αναστέλλονται για πρώτη φορά, ανεξάρτητα από τον εργοδότη.

READ  Το «The Lost Sister» τελειώνει το έπος των επτά αδελφών που έγραψε η Lucinda Riley

Οι υπάλληλοι κλειστών εταιρειών θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού βάσει του KAD από τις 11/27/2020 έως τις 12/3/2020.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

VIDCASE.GRは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Vidcase