Πώς υπολογίζονται οι κύριες συντάξεις με τον νόμο του Βρουτσίου

Πώς υπολογίζονται οι κύριες συντάξεις με τον νόμο του Βρουτσίου

Εγκύκλιος για εκ νέου υπολογισμό Συντάξεις Από την 1.10.2019, λόγω της αύξησης των ποσοστών αντικατάστασης, που εκδόθηκαν Υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, κυκλικές αναλύσεις:

  • Μέθοδος υπολογισμού των προσόδων από την 1.10.2019
  • Επανυπολογισμός από 1.10.2019 για συντάξεις που χορηγήθηκαν από τις 05/13/2016 έως τις 09/30/2019

Συγκεκριμένα, χάριν της νέας τροποποίησης και επανυπολογισμού των συντάξεων που χορηγήθηκαν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016 και οι οποίες τροποποιήθηκαν και υπολογίστηκαν ξανά βάσει των διατάξεων των άρθρων 14 και 33, θα ακολουθούν πιο συγκεκριμένες οδηγίες.

Το φυλλάδιο είναι πλήρες με λεπτομερή παραδείγματα

Βάσει της παραγράφου 3Α του άρθρου 14 και του άρθρου 33 του ν. 4387/2016:

«Α) Από την 1η Οκτωβρίου 2019, οι συντάξεις – εκτός από αυτές που χορηγούνται από την OGA – που χορηγήθηκαν ή χορηγήθηκαν εν αναμονή, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αριθ. 4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αντικατάστασης που αναφέρονται στον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του Συνημμένο άρθρο 8. Από την 01.10.2019, θα καταβάλλονται τυχόν αυξήσεις συντάξεων.

Εάν το ποσό αυτών των συντάξεων, όπως υπολογίζεται εκ νέου, είναι μικρότερο από το αποτέλεσμα του υπολογισμού τους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα 1 έως την παράγραφο 5 του άρθρου 8, το ποσό της προκύπτουσας διαφοράς εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.

Η παράγραφος 3Α αφορά αιτήσεις συντάξεων που υποβλήθηκαν από 13.05.2016 έως 30.09.2019, βάσει των οποίων ξεκινά η πληρωμή σύνταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, μετά την έναρξη ισχύος της, δηλαδή από την 13.05.2016, η οποία, Με βάση το Άρθρο 94, παράγραφος 2, του Ν. 4387/2016, αποφασίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016.

READ  あなたのためにテストされ、認定された30の最高の 水銀灯


Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από την 01.10.2019 και μετά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3Α των άρθρων 14 και 33, επομένως θα υπολογίζονται από την αρχή με βάση τα αυξημένα ποσοστά αντικατάστασης στον συνημμένο πίνακα 2.

Για αιτήσεις από 05/13/2016 έως 09/30/2019, το ποσό της σύνταξης διαφέρει, λόγω της εφαρμογής διαφορετικών ποσοστών αντικατάστασης: (α) για την περίοδο από την έναρξη της πληρωμής σύνταξης έως τις 30.09.

Το ποσό για κάθε περίοδο προέρχεται από δύο υπολογισμούς:

Α) Ο πρώτος υπολογισμός για την περίοδο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως τις 09/30/2019 με βάση τα ποσοστά αντικατάστασης που αναφέρονται στον Πίνακα 1.

(Β) Ο δεύτερος λογαριασμός για την περίοδο από 01.10.2019 και μετά με βάση τα νέα ποσοστά εξαργύρωσης στον Πίνακα 2 και τη σύγκριση των ποσών που προκύπτουν από τον πρώτο και δεύτερο λογαριασμό για τον προσδιορισμό του ποσού που τελικά καταβλήθηκε από την 01.10.2019.

a

Τα ποσά που προκύπτουν από τη “διπλή καταμέτρηση” συγκρίνονται αρχικά με τον Πίνακα 1 και στη συνέχεια με τον Πίνακα 2 με βάση τα ακόλουθα παραδείγματα για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης που καταβλήθηκε από την 01.10.2019. Τυχόν αυξήσεις που προκύπτουν από τα νέα ποσοστά αντικατάστασης δίνονται στον Πίνακα 2 από την 01.10.2019 ως αρνητική προσωπική διαφορά, δηλαδή αύξηση της συντάξιμης σύνταξης, η οποία χορηγείται αμέσως, χωρίς δόσεις, από την 01.10.2019. Αντιθέτως, τυχόν προκύπτουσες μειώσεις βάσει των νέων ποσοστών αντικατάστασης στον Πίνακα 2 οδηγούν στη δημιουργία θετικής προσωπικής διαφοράς στο άρθρο Γ ‘Παράγραφος 3Α του Άρθρου 14 και στο άρθρο 33 του Ν. 4387/2016, το οποίο εξακολουθεί να χορηγείται από 01.10.2019 Προσωπική διαφορά.

READ  あなたのためにテストされ、認定された30の最高の ブラシ メイク

Πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 94, παράγραφος 2 του Ν. 4387/2016 εξακολουθεί να ισχύει και εφαρμόζεται κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων, σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τα έτη 2016, 2017 και 2018. Θα γίνει σύγκριση μεταξύ του συνολικού ποσού (εθνικό). Και η αντισταθμιστική και προσωπική διαφορά του άρθρου 94) που χορηγήθηκε έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και το συνολικό ποσό (εθνικό, αποζημίωση και προσωπική διαφορά του άρθρου 94) που προέκυψε από το νέο λογαριασμό από την 01.10.2019. Η προσωπική διαφορά του άρθρου 94 παράγραφος 2, η οποία αναφέρεται ρητά στο άρθρο 14, παράγραφος 2, θεωρείται θετική προσωπική διαφορά, δηλαδή το ποσό της οποίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο και αντισταθμίζεται ετησίως έως ότου ακυρωθεί πλήρως, με την τροποποίηση των συντάξεων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της τέταρτης παραγράφου του κεφαλαίου 14 του νόμου αριθ. 4387/2016. Αντιθέτως, η προσωπική διαφορά μεταξύ της παραγράφου Γ ‘της παραγράφου 3α του άρθρου 14 και του άρθρου 33 δεν αντισταθμίζεται.

Τα συνταξιοδοτικά ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του Πίνακα 1 και την εφαρμογή του Πίνακα 2 συγκρίνονται μεταξύ του καθαρού ποσού σύνταξης προ φόρων βάσει του Πίνακα 1 και του καθαρού ποσού προ φόρων βάσει του Πίνακα 2, μετά την αφαίρεση του αντίστοιχου ποσού. Κρατήσεις. Ομοίως, για τους σκοπούς της σύγκρισης του άρθρου 94 παράγραφος 2 για την εύρεση της προσωπικής διαφοράς, το καθαρό ποσό προ φόρων της σύνταξης συνταξιοδότησης που θα χορηγηθεί βάσει του προηγούμενου συστήματος, μετά την αφαίρεση των αντίστοιχων εκπτώσεων, λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για κάθε φορέα στις 31.12.2014.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, έως τις 30.09.2019 και έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση παραπομπής, θα γίνει νέος υπολογισμός του ποσού από την 01.10.2019 με βάση τα νέα ποσοστά εξαργύρωσης στον Πίνακα 2. Για εκκρεμείς αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 30.09.2019, η απόφαση παραπομπής θα εκδοθεί βάσει Ο Πίνακας 1 για την περίοδο έως τις 09.30.2019 και ο νέος λογαριασμός θα καταγραφεί αμέσως για το ποσό που ξεκινά από την 01.10.2019.

READ  Το Colline de France είναι ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου

σημερινά νέα:

Τραγωδία στην Πέλλα: Μέσα σε 10 ημέρες, ένας γνωστός παιδίατρος και η σύζυγός του πέθαναν από κοροναϊό

Σημαντική επιχείρηση κατά της ναρκωτικής αστυνομίας στην Αγία Μπάρμπαρα – 15 συλλήψεις

Αμερικανίδα νοσοκόμα: Ο εμβολιασμός μπορεί να έχει παρενέργειες, αλλά θα το κάνω ξανά

Δείτε τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνει, στο Protothema.gr

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

VIDCASE.GRは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Vidcase