Το έργο “Erasmus + – Μην εγκαταλείπετε” έλαβε καθηγητές ξένων στην Πενάκοβα

Το έργο “Erasmus + – Μην εγκαταλείπετε” έλαβε καθηγητές ξένων στην Πενάκοβα

Το CPCJ της Penakova, σε απάντηση σε μια πρόκληση που ξεκίνησε από το Penakova Schools Group, συμμετείχε ως συνεργάτης σε ένα διεθνές πρόγραμμα για την πρόληψη της εγκατάλειψης του σχολείου “Erasmus + – Μην εγκαταλείπετε”.

Υπάρχουν 10 εκπαιδευτικοί από χώρες όπως η Πολωνία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Βουλγαρία, πιο πρόσφατα στον δήμο Penakova, με στόχο να συμβάλουν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ισότητα και την κοινωνική ένταξη. Και εκπαίδευση και κατάρτιση για το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για το EF2020.

a

Το διευρυμένο πρόγραμμα αντιμετωπίζει διάφορα άλλα ζητήματα, όπως την εγκατάλειψη του σχολείου, την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και τον συντονισμό μεταξύ των ιδρυμάτων.

Η Δημοτική Σύμβουλος της Penakova, Sandra Ralha, Πρόεδρος της Penakova, CPACJ, και υπεύθυνη για την εκπαίδευση και την κοινωνική εργασία, σε δεξίωση στο Hall of Panos do Conselho, επαίνεσε τη συνεχιζόμενη εργασία των συμμετεχόντων οργανισμών. Το έργο είναι διεθνές, με σαφές όραμα συνεργασίας, ανταλλαγής πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εντυπώσεων και επίλυσης προβλημάτων. Επιπλέον, σημείωσε ότι ο δήμος Penakova, ως συνεργαζόμενος εταίρος, είναι πάντα έτοιμος να καλωσορίσει και να βοηθήσει σε περισσότερα διεθνή έργα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τεχνικοί από το CPCJ και καθηγητές από την ομάδα Penakova Schools Group, οι οποίοι επέδειξαν το έργο που αναλήφθηκε στην προστασία και την πρόληψη των επικίνδυνων συνθηκών και στις προσπάθειες της διεπιστημονικής ομάδας για την υποστήριξη της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης.

READ  Οι δύο παραλίες στα βορειοανατολικά αναφέρονται ως οι καλύτερες στον κόσμο

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Vidcase