Το GNR συμμετέχει σε 14 αποστολές πολιτοφυλακής στην Κροατία

Το GNR συμμετέχει σε 14 αποστολές πολιτοφυλακής στην Κροατία
© GNR

Ένα GNR, χωρίς διεθνή συνεργασία, συμμετέχει με 14 πολιτοφυλακές στο Controlo Costeiro (UCC) των Ηνωμένων Πολιτειών στην «Κοινή Επιχείρηση POSEIDON 2022» στη Σάμο, στην Κροατία, στις 27 Απριλίου και στις 11 Αυγούστου.

a

Ο Sob καθοδηγεί τον FRONTEX και τον modo συμβιβασμό με συντονισμένες επιχειρησιακές επιχειρήσεις fronteira εξωτερικά στην Unio Europe, με την εξουσιοδότηση με την εκτόξευση του “Mar Egeu”, uma “Σκάφος Ακτοπλοϊκής ΠεριπολίαςΧρησιμοποιήστε για παράδειγμα τις πολεμικές τέχνες του αλεξίπτωτου πλαγιάς «Όχημα Thermo Vision«Για την τελευταία ορολογία στο apoi dos meios martimos, το νέο complementaridade και interoperabilidade de meios, dos Estados-Membros (EM).

Δεν υπάρχουν συμβιβασμοί ή περιορισμοί στην ιδιαιτερότητα αυτών των όπερων, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικότερων σημείων των πατριαρχικών και πατριαρχικών εθίμων και της ελεύθερης ερμηνείας των παιχνιδιών μας.

Apoie a Braga TV

Μια τηλεόραση Braga ακριβώς η συνεισφορά σας, car lite.

Συνεισφέρετε ή κάντε δωρεά σε όσους αναζητούν συνεχώς ενημερωτικούς αναγνώστες nosos.

Apoie aqui.

READ  あなたのためにテストされ、認定された30の最高の zippo ジッポ ライター

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

VIDCASE.GRは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Vidcase