30 Χρόνια Επιστήμης και Τεχνολογίας σε Εφημερίδες

30 Χρόνια Επιστήμης και Τεχνολογίας σε Εφημερίδες

Η σύγκριση μεταξύ «ποιότητας» και «δημοφιλών» εφημερίδων έχει αποδειχθεί καρποφόρα, αν και τα όρια μεταξύ των δύο τύπων εφημερίδων είναι όλο και πιο θολά.

Η σημαντική διαφορά που έχει εντοπιστεί μεταξύ των δύο τύπων εφημερίδων δείχνει τη γενική τάση που παρατηρείται. Στις εφημερίδες «ποιότητας», θα μπορούσε να εντοπιστεί μια ισχυρή τάση για την αύξηση άρθρων σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Είναι ενδιαφέρον, στην περίπτωση των “δημοφιλών” εφημερίδων, τα άρθρα σχετικά με αυτά τα θέματα ήταν πιο δημοφιλή μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, και έκτοτε παρατηρήθηκε μια συντακτική επιλογή, που χαρακτηρίζεται από μείωση της δημοσίευσης αυτών των άρθρων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των «δημοφιλών» εφημερίδων, ένα μεγάλο μέρος αυτών των άρθρων επικεντρώθηκε σε αυτά τα θέματα με επιφανειακό τρόπο, προσεγγίζοντας το θέμα από την άποψη της περιέργειας και της περίεργης.

Όσον αφορά τους κύριους ηθοποιούς, και στους δύο τύπους εφημερίδων, άρθρα αποκάλυψαν την επιστήμη και την τεχνολογία με αρσενικό πρόσωπο, όχι σύμφωνα με την αναλογία και τη σημασία των γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία που παράγεται στην Πορτογαλία, παρά την παρουσία αυξανόμενης παρουσίας γυναικών, όπως πλησιάζουμε το παρόν.

Σε σχέση με τα επικρατούσα θέματα, και στους δύο τύπους εφημερίδων, υπήρχε μια ευρεία επικράτηση άρθρων που ασχολούνται με θέματα βιολογίας και υγείας του ανθρώπου. Η υποδειγματική ύπαρξη ιατρικής και υγείας αποκάλυψε μια εικόνα της επιστήμης και της τεχνολογίας που σχετίζεται στενά με τις καθημερινές ανησυχίες για την υγεία. παρ’όλο που Αποχρώσεις Αναλογικά, με την πάροδο των ετών, και οι δύο τύποι εφημερίδων επικεντρώθηκαν επίσης στην αστρονομία και το διάστημα, καθώς και στην ιστορία, την αρχαιολογία και την ανθρωπολογία. Αν στην περίπτωση της αστρονομίας και του διαστήματος τα άρθρα σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την κατάκτηση του διαστήματος και τον Ψυχρό Πόλεμο, τότε στην περίπτωση της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της ανθρωπολογίας, τα άρθρα ανέφεραν αρχαιολογικές ανακαλύψεις, καθώς και την ιστορική κληρονομιά της Πορτογαλίας, στην Πορτογαλία και στον κόσμο. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η άποψη της αυτοαξιολόγησης της εθνικής ιστορίας και κληρονομιάς ήταν πιο εμφανής σε “δημοφιλείς” εφημερίδες. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί η σημασία που δίνεται σε περιβαλλοντικά και πυρηνικά θέματα και στην αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, σε προβλήματα που προκύπτουν από κακή περιβαλλοντική διαχείριση – περισσότερο σε “ποιοτικές” εφημερίδες – υπολογιστές, τεχνολογία πληροφοριών και Διαδίκτυο – σε “δημοφιλή” “εφημερίδες.

a
READ  Το νέο στέλεχος του coronavirus έχει 22 μεταλλάξεις: "Εάν αυτή η παραλλαγή επικρατήσει, θα είναι ανίκητη"

Προκειμένου να κατανοήσουμε τη γεωγραφία της επιστήμης και της τεχνολογίας, ήταν σκόπιμο να αναλυθεί η γεωγραφική θέση των γεγονότων που αναφέρονται στις εφημερίδες. Έτσι, τα δεδομένα που συλλέγονται μας επιτρέπουν να επιβεβαιώσουμε ότι ανεξάρτητα από τον τύπο της εφημερίδας, τα γεγονότα συνέβησαν κυρίως στην Ευρώπη, πρώτα και στη Βόρεια Αμερική, αργότερα. Αντιμετωπίζουμε την επιστήμη και την τεχνολογία Κατασκευασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Τα τελευταία χρόνια, και οι δύο τύποι εφημερίδων έχουν μεταφέρει την εικόνα της επιστήμης και της τεχνολογίας με ένα «ευρωπαϊκό πρόσωπο».

Όσον αφορά τον κυρίαρχο λόγο στην επικοινωνία με θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, ορισμένοι είναι Αποχρώσεις. Με τα χρόνια, στις «ποιοτικές» εφημερίδες, υπήρξε μια εξέλιξη από τον κυρίαρχο λόγο χρησιμότητας στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σε μια τάση που τείνει να τονίζει τον κίνδυνο. Στις “δημοφιλείς” εφημερίδες, η ρητορική του οφέλους είναι ο κανόνας. Γενικά, η εικόνα της επιστήμης και της τεχνολογίας φαίνεται να κυριαρχείται από τη ρητορική της χρησιμότητας και της υπόσχεσης.

Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία που καθιστούν δυνατή την κατανόηση και τον προβληματισμό σχετικά με την ύπαρξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στον πορτογαλικό τύπο, για μια μακρά περίοδο πρόσφατης ιστορίας στην Πορτογαλία. Σκεφτείτε …

*Roy Britto Fonseca Είναι Πρόεδρος και Συντονιστής Καθηγητής στο Ανώτερο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Επιστημών στο Douro, Penafiel (από το 2019). Επίκουρος Καθηγητής στο Ανώτατο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Επιστημών στον Οδηφίλα (από το 2010). Διδακτορικό στην Κοινωνιολογία και MA στις Επιστήμες Επιχειρήσεων, ISCTE-IUL. Κατέχει επίσης πτυχίο πολιτικών επιστημών με πτυχίο στις διεθνείς σχέσεις από το Πανεπιστήμιο της Luvona.

Είναι ερευνητής από το 2000, έχοντας αναπτύξει εργασία στην επικοινωνία, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην κατανόηση της επιστήμης από το κοινό, καθώς και σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στην υγεία και την τοξικομανία, σε πολλά ερευνητικά προγράμματα.

READ  Η Ciência Viva τιμά ξανά τις γυναίκες επιστήμονες. Έξι από το AU

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Vidcase