Ανακοίνωση της ομοσπονδίας

FTC Disclosure Compliance Regulations Το 2015, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου εξέδωσε έναν νέο κανονισμό σχετικά με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης. Αυτοί οι κανόνες υπάρχουν στα μέσα ενημέρωσης στο Διαδίκτυο. Οι αναγνώστες ή οι θεατές, οι μεσίτες ή οι εκδότες είναι χορηγοί, εγκρίνοντες ή συνεργάζονται με άλλες εταιρείες. Έχει σχεδιαστεί για να μάθουμε ακριβώς τι είναι. Οι αναγνώστες είναι σε θέση να αυξήσουν τα κέρδη τους κοινοποιώντας συνδέσμους και προϊόντα με τους εκδότες περιεχομένου. Πρέπει να ξέρετε τι να κάνετε. Σύμφωνα με τον οδηγό FTC για σύνδεση και δημοσίευση σε αυτόν τον ιστότοπο, οι ακόλουθες παραδοχές είναι made: Όλοι οι σύνδεσμοι στο .fpsgames.it είναι σύνδεσμοι συνεργατών και πρέπει να πληρώσετε ένα τέλος για την πώληση και πώληση ενός συγκεκριμένου αντικειμένου. Λήψη. Τι είναι ο Σύνδεσμος Συνεργατών; Αγορά στον ιστό ενός εξωτερικού συνεργάτη Γίνεται στον ιστότοπο. Όταν ένας αναγνώστης κάνει κλικ στον σύνδεσμο συνεργατών fpsgames.it για να αγοράσει το αντικείμενο, ζητείται από τον αναγνώστη να το κάνει. Αγοράστε το προϊόν απευθείας από τον πωλητή (όχι από το mgobluelacrosse.com). Amazon και / ή άλλες εταιρείες κατευθύνουν πελάτες στον ιστότοπο. Ως εκ τούτου, θα πληρώσουμε ένα μικρό ποσό χρημάτων ή άλλα τέλη στο diconews.com. Η τιμή αγοράζεται από τον σύνδεσμο συνεργατών. Είναι το ίδιο για τον αναγνώστη, ανεξάρτητα από το αν αγοράζεται από μια μη συνδεδεμένη αγορά. Κάνοντας κλικ στον αποσυνδεδεμένο σύνδεσμο δεν αλλάζει η αξία του επισκέπτη ή οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές. Το Fpsgames.it έχει δύο Χρησιμοποιήστε τον κύριο τύπο προγράμματος συνεργατών. 1. Amazon Affiliate Link. fpsgames.it ,, συμμετέχων στο Πρόγραμμα Filiary του Amazon Services LLC. Αυτό είναι

VIDCASE.GRは、サイトに手段を提供するように設計されたアフィリエイト広告プログラムであるAMAZONSERVICESLLCのアソシエイトプログラムに参加しています。 AMAZON.ITで、およびそれに関連して広告料金を獲得する。 AMAZON、AMAZON LOGO、AMAZONSUPPLY、およびAMAZONSUPPLY LOGOは、AMAZON.IT、INC。の商標です。またはその関連会社。アマゾンのアソシエイトとして、私たちは適格な購入に関するアフィリエイトコミッションを獲得します。アマゾン、サイト料金の支払いを手伝ってくれてありがとう!すべての商品画像はAMAZON.ITとその販売者の所有物です。
Vidcase